Avís legal

Llei dels serveis de la societat de la informació (LSSI)

FISIOTERAPIA COS MORERA, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, que té per objecte complir les obligacions establertes en la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, sobre serveis de la societat de la informació i de comerç Electrònica (LSSICE), BOE núm. 166, així com per informar a tots els usuaris del lloc web respecte a les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
FISIOTERAPIA COS MORERA es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de notificar o posar en comunicació als usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en les pàgines web de FISIOTERAPIA COS MORERA

1. Dades identificatives
Nom de domini: www.cosmorera.cat
Nom comercial: FISIOTERAPIA COS MORERA
Nom social: FISIOTERAPIA COS MORERA
NIF:
Domicili social: CARRER MARQUÈS DE COMILLAS, 41 – 08225 TERRASSA (BARCELONA)
Telèfon: 937 330 986
Correu electrònic: MMCOS4@GMAIL.COM

2. Drets de propietat intel·lectual i INDUSTRIAL
El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si aquest és el cas, té una llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per les normes de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat és considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que terceres persones puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de FISIOTERAPIA COS MORERA.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva única menció o aparició al lloc web de l’existència de drets o responsabilitat sobre el mateix, ni aval, patrocini o recomanació per part seva.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic MMCOS4@GMAIL.COM.

3. Exclusió de responsabilitats
La persona responsable s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de cookies
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas aquestes cookies proporcionen dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de dades.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar la navegació, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles, sense el consentiment previ de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per a més informació.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigirà a llocs web de tercers. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap responsabilitat sobre aquests continguts. En qualsevol cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la
retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de la les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es fa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant activament en la retirada o, si escau, bloquejant tot el contingut que pogués afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Si l’usuari considera que qualsevol contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació existeix a la pàgina web, li preguem que ho comuniqui immediatament a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, el correcte funcionament es pot garantir 365 dies a l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors de llocs web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan està connectat a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, la Nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relatives al present lloc web o de les activitats desenvolupades, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els litigis que sorgeixin o estiguin relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més propers a BARCELONA.